Servicii notariale

Consultatii generale
Mosteniri
Testamente
Legalizare acte originale
Legalizare semnaturi
Contracte vanzare-cumparare
Contracte de vanzare-cumparare „Prima casa”
Contracte donatie
Contracte cesiune
Contracte de ipoteca, imprumut
Contracte de inchiriere, comodat
Declaratii autentice
Procuri generale
Procuri speciale
Acte constitutive si aditionale pentu societatile comerciale
Specimene de semnatura

Servicii conexe

Traduceri legalizate Cadastru si Publicitate imobiliara

Onorarii

Notarul public va stabili onorariul notarial în funcţie de complexitatea actului solicitat, cu respectarea valorilor minimale impuse prin Ordinul ministrului justiţiei nr.1145 din 12/08/2005 pentru modificarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 943/C/2005 şi a Normelor cu privire la tarifele de onorarii ale notarilor publici, aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 943/C/2005.

Scutiri: Sunt scutite de plata onorariilor notariale, cu excepţia cheltuielilor materiale, următoarele acte întocmite în scopul valorificării unor drepturi prevăzute de legi speciale şi de protecţie socială:

  • declaraţii privind ajutorul de şomaj;
  • declaraţii privind ajutorul social;
  • declaraţii privind obţinerea alocaţiei de stat pentru copii;
  • declaraţii privind acordarea burselor pentru elevi şi studenţi;
  • declaraţii privind stabilirea sau valorificarea drepturilor foştilor deţinuţi politici, veteranilor de război şi a văduvelor acestora;
  • declaraţii privind valorificarea drepturilor persoanelor handicapate;
  • orice alte acte pentru care prin lege se prevăd scutiri de taxe de timbru.