Servicii notariale

Consultatii generale
Mosteniri
Testamente
Legalizare acte originale
Legalizare semnaturi
Contracte vanzare-cumparare
Contracte de vanzare-cumparare „Prima casa”
Contracte donatie
Contracte cesiune
Contracte de ipoteca, imprumut
Contracte de inchiriere, comodat
Declaratii autentice
Procuri generale
Procuri speciale
Acte constitutive si aditionale pentu societatile comerciale
Specimene de semnatura

Servicii conexe

Traduceri legalizate Cadastru si Publicitate imobiliara

Contracte de vanzare cumparare prin intermediul programului „Prima casa"

Oferim toate serviciile notariale necesare incheierii contractelor de vanzare-cumparare prin intermediul programului „Prima Casa” si anume:

  • consultanta notariala
  • autentificare contract de credit (in acest sens ne deplasam la sediul bancii)
  • autentificare contract de vanzare cumparare;
  • intabularea dreptului de proprietate;
  • notarea in cartea funciara a privilegiului bancii;
  • notarea in cartea funciara a intedictiei de vanzare si grevare de sarcini;
  • notarea in cartea funciara a ipotecii legale in favoarea statului;

Procedura de achizitionare a unui imobil prin intermediul programului „Prima casa” este reglementata de Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.60/2009 si Norma de implementare a programului „Prima Casa” din data de 17.06.2009 astfel cum a fost modificata prin HG 840/2009 din 28.07.2009.”