Servicii notariale

Consultatii generale
Mosteniri
Testamente
Legalizare acte originale
Legalizare semnaturi
Contracte vanzare-cumparare
Contracte de vanzare-cumparare „Prima casa”
Contracte donatie
Contracte cesiune
Contracte de ipoteca, imprumut
Contracte de inchiriere, comodat
Declaratii autentice
Procuri generale
Procuri speciale
Acte constitutive si aditionale pentu societatile comerciale
Specimene de semnatura

Servicii conexe

Traduceri legalizate Cadastru si Publicitate imobiliara

PRINCIPIILE ACTIVITĂŢII NOTARIALE

Biroul notarului public îşi desfăşoară activitatea cu respectarea principiilor de bază ale activităţii notariale:

  • Principiul legalităţii – notarul public are obligaţia să verifice legalitatea actelor pe care le instrumentează; în cazul în care actul solicitat este contrar legii şi bunelor moravuri, notarul public va refuza întocmirea lui.
  • Principiul egalităţii de tratament – notarul public nu poate refuza întocmirea unui act notarial pe motiv de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de sex, de opinie, de apartenenţă politică etc.
  • Principiul păstrării secretului profesional – notarul public are obligaţia să păstreze secretul profesional cu privire la actele sau faptele de care a luat cunoştinţă în cadrul activităţii lui.
  • Principiul desfăşurării activităţii numai la cererea persoanelor interesate.