DIVORȚUL

Informațiile prezentate mai jos au un caracter general, astfel încât, pentru a fi bine informați despre situația dumneavoastră concretă, contactați biroul notarial. Notarul public este un profesionist al dreptului care vă poate ghida în rezolvarea problemelor juridice cu care vă confruntați.

Divorțul, potrivit legii, se poate realiza prin procedură notarială, indiferent dacă există sau nu copii minori născuți din căsătorie, din afara acesteia sau adoptați, condiția primordială fiind aceea a acordului soților asupra aspectelor referitoare la divorț.

Acordul soților, în cazul existenței copiilor minori, trebuie să privească aspectele referitoare la numele de familie pe care să îl poarte după divorţ, exercitarea autorităţii părinteşti de către ambii părinţi, stabilirea locuinţei copiilor după divorţ, modalitatea de păstrare a legăturilor personale dintre părintele separat şi fiecare dintre copii, precum şi stabilirea contribuţiei părinţilor la cheltuielile de creştere, educare, învăţătură şi pregătire profesională a copiilor.

Pentru a se pronunța divorțul, soții trebuie să se prezinte împreună la biroul notarial, atât la depunerea cererii de divorț, cât și la împlinirea termenului de reflecție de 30 zile, să confirme că doresc să divorțeze și că își mențin declarațiile date cu ocazia depunerii cererii.

Cererea de divorț poate fi depusă de soți și prin mandatar cu procură autentică.

ACTE NECESARE ATÂT LA DEPUNEREA CERERII CÂT ȘI LA PRONUNȚAREA DIVORȚULUI:

  1. Cărți de identitate soți.
  2. Certificate de naștere soți.
  3. Certificat de căsătorie.
  4. Certificate de naștere copii minori.

TOATE ACTELE SE VOR PREZENTA ÎN ORIGINAL ÎN AMBELE ETAPE ALE DIVORȚULUI.