TESTAMENTUL

Informațiile prezentate mai jos au un caracter general, astfel încât, pentru a fi bine informați despre situația dumneavoastră concretă, contactați biroul notarial. Notarul public este un profesionist al dreptului care vă poate ghida în rezolvarea problemelor juridice cu care vă confruntați.

Art. 1034 din Codul Civil:

Testamentul este actul unilateral, personal şi revocabil prin care o persoană, numită testator, dispune, în una dintre formele cerute de lege, pentru timpul când nu va mai fi în viaţă.

Potrivit art. 1036 din Codul Civil:

  • Sub sancţiunea nulităţii absolute a testamentului, două sau mai multe persoane nu pot dispune, prin acelaşi testament, una în favoarea celeilalte sau în favoarea unui terţ.
  • Testamentul conține dispoziții referitoare la patrimoniu, bunurile din acesta, desemnarea legatarului, precum și revocarea dispozițiilor testamentare anterioare, dezmoșteniri, recunoaștere copil, numire executori testamentari și sarcini impuse legatarilor sau moștenitorilor legali.
  • La autentificarea testamentului, persoana care dispune prin testament poate fi asistată de unul sau doi martori.

ACTE NECESARE PENTRU SEMNAREA TESTAMENTULUI:

  1. Cartea de identitate a testatorului și a martorilor, dacă este cazul.
  2. Date de identificare a legatarului (persoana în favoarea căreia se face testamentul).
  3. Actele de proprietate – în anumite situații.
  4. Certificat de naștere al testatorului.

ACTELE SE VOR PREZENTA NOTARULUI PUBLIC ÎN ORIGINAL.